Betingelser for tilmelding

BETINGELSER FOR TILMELDING

1. Du skal være minimum 15 år på løbsdagen for at deltage i Aarhus-København, Odense-København og Odense-Korsør grundet sikkerheden på Storebælt.
2. Når du tilmelder dig er din tilmelding bindende. Dvs. at du ikke kan få dit startgebyr refunderet, jvf. Forbrugeraftale-loven, men dog overdrage det til anden side. Dette gøres i din profil.
3. Op/nedgradering sker i dit personlige login. Ved opgradering betales dog prisforskellen på distancen. Ved nedgradering får du ikke refusion af gebyr.
4. Mister du dit fysiske startnummer efter du har fået det udleveret, koster det et gebyr på kr. 100,- at få en nyt. Du skal desuden acceptere nedenstående punkter i tilmeldingsfasen (opretter du som holdleder et hold, er du ansvarsbærende for hele holdets accept af alle de gældende betingelser).
5. Min tilmelding er gået igennem, når jeg figurerer på startlisten.
6. Jeg deltager på eget ansvar og risiko og evt uheld/skader dækkes af egen forsikring.
7. Jeg skal bære cykelhjelm under løbet, ellers ekskluderes jeg af myndighederne/arrangøren.
8. Myndigheder/løbsarrangør kan til enhver tid tage mig ud af løbet, hvis det vurderes at jeg ikke overholder betingelserne, samt skal jeg køre forsvarligt og efter færdselsloven.
9. Jeg skal køre efter gældende regler og under hensyntagen til øvrige deltagere og trafikanter.
10. Evt. tilkøb kan ikke refunderes efter køb. Men du kan altid eftertilkøbe.
11. Det er mit eget ansvar, at alle data i min tilmelding er opdaterede, herunder adresse til fremsendelse af startnummer, samt evt. tilkøb. Forkert leverede forsendelser erstattes ikke.
12. Mit deltagergebyr skal være betalt inden start, da jeg ellers ikke kan stille til start.
13. Jeg har selv ansvar for mit materiel/udstyr/bagage på dagen og arrangøren kan ikke drages til ansvar juridisk eller økonomisk for dette på nogen vis, ej heller andre opstående skader og hændelser på hhv. person/materiel. Evt skader, tyveri m.m. af materiel er deltagerens eget ansvar. Overdrager jeg eller anden person mit materiel til andre, herunder løbs-samaritter m.m. f.eks. ifm styrt, har jeg selv ansvaret for materiellet, og arrangøren kan ikke drages til ansvar på nogen vis for skader/bortkommelse m.m. Herunder også deltagernes bagage, der fragtes fra start til mål. Så hav din forsikring iorden.
14. Mål på et stk. gratis bagage er max. 45x25x56 cm. Overstiges dette afvises bagagen.
15. Efterlades mit udstyr/cykel grundet uheld/styrt/skader er Veggerby Sport & Kultur ikke forpligtet til at hente dette udstyr/cykel og tage det med til mål-området, og har dermed ej heller ansvaret for dette.
16. I tilfælde af aflysning af arrangementet får jeg ikke mit gebyr retur, ej heller for evt. tilkøb. Covid-restriktioner undtaget.
17. Veggerby Sport & Kultur kan ikke på nogen vis holdes ansvarlig juridisk eller økonomisk, ej heller hvis forholdene gør, at man ikke kan krydse broen på cykel.
18. Følgebiler i løbet ikke tilladt!
19. Tricykler, bøjler m.m. er ikke tilladt!!! Den gængse cykel er en racercykel. Du må gerne deltage på el-cykel, så får du et særligt startnummer og er ikke en del af nogen konkurrence på løbsdagen.

Force Majeure

Skulle det ske at løbet aflyses som følge af Force Majeure, herunder vejrlig, lukninger af broer, myndigheds-påbud, epidemier, katastrofer, omlægning af ruter eller andre omstændigheder, der gør, at løbet ikke kan gennemføres, får deltageren ikke sit start-gebyr og evt. forudbestilt tilkøb retur. En evt. aflysning afgøres udelukkende af Veggerby Sport & Kultur A/S og myndighederne/politi. Veggerby Sport & Kultur A/S er ikke ansvarlig for problemer og mangler på offentlige faciliteter, som stilles til rådighed af offentlige myndigheder. Arrangøren kan ikke på nogen vis holdes ansvarlige juridisk eller økonomisk, ej heller hvis det mod forventning pga. vejrforhold, ulykker, force majeure, påbud eller andet vurderes, at løbet ikke kan gennemføres. Arrangøren forbeholder sig muligheden for at flytte løbet til anden dato, såfremt dette er muligt.
UNDTAGELSE: Aflyses løbet pga. restriktioner får deltagerne mulighed for at vælge mellem at overføre startnummeret til en ny dato eller få deltagergebyret retur, minus et adm. gebyr på kr. 100,- Tilkøb af bestilt cykeltøj refunderes ikke, da dette er produceret.