Ruter

RUTER

Ruterne lyder på ca. 57 km Odense-Korsør, 193 km Odense-København og 376 km Aarhus-København. Ruterne vil være bemandet af kontroller, skiltning og trafikofficials (hvor trafikregulering er nødvendig).

 Alle 3 ruter krydser Storebæltsbroen.

Bemærk ruternes længde kan variere med 1 %, alt efter hvilken målemetode, du bruger.

Links til download:

Strava:

Odense – Korsør: https://www.strava.com/routes/2867886166831847446

Odense – København: https://www.strava.com/routes/2867883795378675286

Aarhus – København: https://www.strava.com/routes/2867881183689062998

Gamin Connect:

Odense – Korsør: https://connect.garmin.com/modern/course/74455263

Odense – København: https://connect.garmin.com/modern/course/74455039

Aarhus – København: https://connect.garmin.com/modern/course/74452491

 

Ruterne i Strava kan ses her:

Aar-Kbh højdekurve[2]
Ode-Kbh højdekurve[1]
Ode-Kor-højdekurve