4. SEPTEMBER 2021

RUTER

Ruterne lyder på ca. 57 km Odense-Korsør, 193 km Odense-København og 376 km Aarhus-København. Ruterne vil være bemandet af kontroller, skiltning og trafikofficials (hvor trafikregulering er nødvendig).

 Alle 3 ruter krydser Storebæltsbroen.

Bemærk ruternes længde kan variere med 1 %, alt efter hvilken målemetode, du bruger.

 

Aar-Kbh højdekurve[2]
Ode-Kbh højdekurve[1]
Ode-Kor-højdekurve